Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

// // Góp ý

Nằm mơ mà vẫn đọc sai chính tả

Đêm qua nằm mộng, lại thấy mình đi xem điểm thi cuối học kỳ. Đó là một chiều Chúa Nhật, trời mưa, nhưng ông giáo sư vẫn chiếu cố, lặn lội vào mở cửa văn phòng để cho bọn tôi (hình như là 2 hoặc 3 đứa cùng đi) xem điểm thi, lại nói rằng ngày mai thì thư điểm sẽ được gửi đến nhà các học viên. Thi năm môn. Tôi nhìn điểm của tôi cho môn thứ nhất, lớp của giáo sư Naomi N. Nhìn lần đầu thấy ghi điểm 150/150. Nhìn lại lần nữa thì thấy chính xác hơn, là 150/350. Dzời! Thế là dzớt. Sang môn thứ hai, cột điểm của tên tôi thay vì ghi điểm, thì lại ghi “Mark not revealed. This student is appallant”. 

“Appallant”? Có thể ý “họ” là  “appalling”,  nghĩa như là,  “This student’s performance is appalling”? Hay có thể là “appellant”, ý như là học viên này đang “kháng cáo”?

0 ý kiến:

Đăng nhận xét