Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

// // Góp ý

Trở về

Thế là sau gần bốn năm bỏ hoang căn nhà này, hôm nay tôi đã quay về.

Biến cố nơi Núi Độc Cô trong Tuần Thánh năm 2010, khởi đầu với tin nhắn ngắn gọn, “Message from syslogd@ at Wed Mar 31 06:30:39 2010 ... matrix kernel: journal commit I/O error”, đã thúc giục tôi hỗ trợ Giờ Trái Đất của năm nay một cách thiết thực và lâu dài hơn, dù có hơi muộn màng. May là mấy hôm trước đó, tôi đã cho lưu trữ toàn bộ các bài viết, nên đã không mất mát nhiều. Chỉ có 2 phần phản hồi mới nhất của bài Giáo phái Nhân Chứng Giê-hô-va là vĩnh viễn sẽ không lấy lại được. Âu chắc cũng là ý Trời.

Xuân Nhi!  Từ nay, con sẽ không còn lẽ loi nữa.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét