Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

// // Góp ý

Thánh giá trên vai ĐTC Benedict XVI

Bài viết trên mạng Chiesa, tựa “The Passion of Pope Benedict. Six Accusations, One Question”. Trích phần cuối:

Vì sao vị giáo hoàng này lại bị tấn công dữ thế, từ cả phía bên ngoài lẫn bên trong Giáo Hội, dầu cho ngài rõ ràng vô tội đối với những cáo buộc ấy? Khởi đầu của câu trả lời rằng: ngài bị tấn công một cách có hệ thống chính bởi vì những gì ngài làm, những gì ngài nói, và những gì ngài đại diện cho.

[Why is this pope so under attack, from outside of the Church but also from within, in spite of his clear innocence with respect to the accusations?
The beginning of an answer is that he is systematically attacked precisely for what he does, for what he says, for what he is.]

Những gì ngài làm là làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế, nói lên đức tin về Chúa Cứu Thế, và là đại diện cho Chúa Cứu Thế. Đọc bài viết trên, một lần nữa gợi lên trong tôi một ý tưởng của ngày nào: nếu thế gian ngược đãi tôi, thì có thể tôi đang làm đúng. Và nay, thêm một ý tưởng: Nếu biết mình đang đi đúng đường, thì hãy kiên định mà bước tới, và cố giữ cho lối đi được ngay thẳng.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét