Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

// // Góp ý

Đi Đàng Ánh Sáng

Từ đó tới giờ tôi chỉ được biết việc Đi Đàng Thánh Giá (Via Crucis), tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Nhưng nay, nhờ theo dõi blog của Đức Cha Terrence Prendergast, Tổng Giám Mục giáo phận Ottawa, mới biết đến nghi thức Đi Đàng Ánh Sáng (Via  Lucis), tưởng niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu:

 1. Nơi Thứ Nhất: Chúa Giêsu trổi dậy từ cõi chết.
 2. Nơi Thứ Hai: Các tông đồ tìm thấy ngôi mộ trống không.
 3. Nơi Thứ Ba: Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Mađalêna.
 4. Nơi Thứ Tư: Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ trên đường đến Emmaus.
 5. Nơi Thứ Năm: Các tông đồ nhận ra Chúa Giêsu qua cử chỉ bẻ bánh.
 6. Nơi Thứ Sáu: Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ tại Jerusalem.
 7. Nơi Thứ Bảy: Chúa Giêsu ban cho các tông đồ sự bình an và quyền lực tha tội.
 8. Nơi Thứ Tám: Chúa Giêsu tăng cường đức tin cho Thánh Tôma.
 9. Nơi Thứ Chín: Chúa Giêsu hiện ra trên biển hồ Tiberias.
 10. Nơi Thứ Mười: Chúa Giêsu tha tội cho Phêrô va truyền cho ông hãy chăm lo cho đàn cừu của Ngài.
 11. Nơi Thứ Mười Một: Chúa Giêsu giao sứ vụ cho các tông đồ: rao giảng tin mừng Thiên Chúa cứu độ đến khắp toàn cầu.
 12. Nơi Thứ Mười Hai: Chúa Giêsu thăng thiên.
 13. Nơi Thứ Mười Ba: Đức Bà Maria và các tông đồ cầu nguyện trong sự đợi chờ.
 14. Nơi Thứ Mười Bốn: Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm mươi ngày sau Phục Sinh.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét