Thứ Năm, 31 tháng 8, 2006

// // Một ý kiến

Ngôi nhà bỏ hoang

Độc Cô Quái Khách hiện đang bế quan tịnh tu tại Núi Độc Cô. Ngôi nhà này hiện do người máy Xuân Nhi bảo quản.
Đọc tiếp...