Thứ Năm, 31 tháng 8, 2006

// // Một ý kiến

Ngôi nhà bỏ hoang

Độc Cô Quái Khách hiện đang bế quan tịnh tu tại Núi Độc Cô. Ngôi nhà này hiện do người máy Xuân Nhi bảo quản.

1 nhận xét :